כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
305
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעת שמואל
פרטי קשר
יישוב:
גבעת שמואל
כתובת:
ארלוזורוב 9
כתובת למכתבים:
ארלוזורוב 9, גבעת שמואל
מיקוד:
51905
טלפון:
03-5321490
פקס:
03-5323786
מנהל/ת:
נועם אהרוני
מפקח/ת:
מירב מזור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית גבעת שמואל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
305
בנים:
150
בנות:
155
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 19 18 12.3
ב 2 19 27 23.0
ג 2 26 27 26.5
ד 2 30 34 32.0
ה 2 24 24 24.0
ו 3 32 25 19.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017