כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
661
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
2012
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
ברמן בני 4
כתובת למכתבים:
ברמן בני 4, נתניה
מיקוד:
4249332
טלפון:
09-7498427
פקס:
09-7719418
מנהל/ת:
רחלי סלייטר צרפתי
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
661
בנים:
343
בנות:
318
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 66 45 22.2
ב 4 55 50 26.3
ג 4 62 61 30.8
ד 5 57 68 25.0
ה 4 60 43 25.8
ו 3 43 51 31.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017