כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
27
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
1996
רשות:
נס ציונה
פרטי קשר
יישוב:
נס ציונה
כתובת:
ארבל 4
כתובת למכתבים:
נס ציונה
מיקוד:
74019
טלפון:
08-9302359
מנהל/ת:
ישראלי קידן יולי
מפקח/ת:
אדווה מרגלית אריאלי-גרדשטיין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית נס ציונה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
27
בנים:
14
בנות:
13
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 14 13 27.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017