בית ספר אלחכמה טמרה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
טמרה
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - ט
שלבי חינוך
חט"ב בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית טמרה
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
סמיה יאסין
חמישון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ב
8
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
52.0%
חציון וותק הוראה
13 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0.7%

עובדי הוראה

4
מורים
21
מורות

תלמידים

123
בנים
142
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,334,658 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,468,995 ₪
עלות שעות הוראה
4,432,745 ₪
עלות שכר - קורונה
36,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

865,663 ₪
שירותי היקף
699,405 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
27,692 ₪
חינוך מיוחד
21,510 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,240
רכישות חוזים והקצבות
77,127 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
43,169 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
583,915 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
19,831 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
29.4