כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
192
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2018
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
הרב קוק 10
כתובת למכתבים:
הרב קוק 10, חדרה
מיקוד:
3842712
טלפון:
04-6444771
פקס:
153-46444773
מנהל/ת:
מנחם מנדל סטזגובסקי
מפקח/ת:
ג'וליה משיח
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2018
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
192
בנים:
192
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 23 0 23.0
ב 1 36 0 36.0
ג 1 25 0 25.0
ד 1 26 0 26.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 17 0 17.0
ז 1 23 0 23.0
ח 1 17 0 17.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017