בית ספר אדוות ים עתלית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חיפה
רשות
חוף הכרמל
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית חוף הכרמל
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
אורלי ריבנפלד
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
8
מורים בעלי תואר שני+
43.8%
חציון וותק הוראה
6 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.7%

עובדי הוראה

0
מורים
16
מורות

תלמידים

109
בנים
82
בנות

תלמידים עולים

1.0%
עולים
99.0%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,388,361 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,966,051 ₪
עלות שעות הוראה
2,930,051 ₪
עלות שכר - קורונה
36,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

422,310 ₪
שירותי היקף
257,545 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
11,739 ₪
חינוך מיוחד
9,305 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-96,799
רכישות חוזים והקצבות
182,168 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
58,352 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
439,201 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
17,246 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.9