בית ספר אוהלי יוסף יצחק עתלית חוף הכרמ בית צבי

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
חוף הכרמל
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית חוף הכרמל
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
ערן יהודה דישון
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
8
מורים בעלי תואר שני+
15.4%
חציון וותק הוראה
12 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

10
מורים
3
מורות

תלמידים

70
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

5.7%
עולים
94.3%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,350,479 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,192,677 ₪
עלות שעות הוראה
2,173,552 ₪
עלות שכר - קורונה
19,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

157,802 ₪
שירותי היקף
84,939 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
4,110 ₪
חינוך מיוחד
6,900 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-24,032
רכישות חוזים והקצבות
45,847 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
40,038 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
763,772 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
32,733 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
11.7

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'