כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
147
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
29.4
שנת הקמה:
2014
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
הנשיא ויצמן 27
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1141, חדרה
מיקוד:
3811101
טלפון:
04-6547222
טלפון נוסף:
052-7698362
פקס:
04-6547222
מנהל/ת:
מיכל-אסתר מור
מפקח/ת:
מוז'גן מרים סומך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אדרת אליהו מעשה חושב חדרה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
147
בנים:
0
בנות:
147
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 39 39.0
י 2 0 49 24.5
יא 1 0 29 29.0
יב 1 0 30 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017