כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
73
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
7.3
שנת הקמה:
2016
רשות:
פוריידיס
פרטי קשר
יישוב:
פוריידיס
כתובת:
פוריידיס
כתובת למכתבים:
פוריידיס, פוריידיס
מיקוד:
3089800
טלפון:
04-8106794
מנהל/ת:
רינה מרעי
מפקח/ת:
אימאן מחאג'נה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מ. מקומית פרדיס
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
73
בנים:
52
בנות:
21
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 8 3 11.0
ח 1 8 2 10.0
ט 2 9 4 6.5
י 2 11 5 8.0
יא 2 9 2 5.5
יב 2 7 5 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017