כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2011
רשות:
ג'סר א-זרקא
פרטי קשר
יישוב:
ג'סר א-זרקא
כתובת:
ג'סר א-זרקא
כתובת למכתבים:
ג'סר א-זרקא ת.ד. 2225, ג'סר א-זרקא
מיקוד:
37858
טלפון:
04-6361240
פקס:
04-6361240
מנהל/ת:
אחמד מחאמיד
מפקח/ת:
עורסאן עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017