כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
109
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
2012
רשות:
משהד
פרטי קשר
יישוב:
משהד
כתובת:
משהד
כתובת למכתבים:
משהד ת.ד. 3005, משהד
מיקוד:
16967
טלפון:
04-6419189
פקס:
04-6419930
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
סעיד סלימאן
מפקח/ת:
אחמד בדראן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
אגודה אסלמית כפר משהד
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
109
בנים:
40
בנות:
69
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 13 17 30.0
י 1 16 11 27.0
יא 1 5 22 27.0
יב 1 6 19 25.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017