כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
81
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
6.2
שנת הקמה:
2010
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
סאפוריה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 27205, נצרת
טלפון:
052-2413366
מנהל/ת:
נאילה חאמד
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
רינה אתגרים חינוכיים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
81
בנים:
73
בנות:
8
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ד 1 6 0 6.0
ו 1 4 1 5.0
ז 2 12 1 6.5
ח 3 15 4 6.3
ט 1 6 0 6.0
י 1 6 0 6.0
יא 1 6 0 6.0
יב 3 18 2 6.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017