כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
278
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
23.2
שנת הקמה:
2010
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
איש מצליח 5
כתובת למכתבים:
הרב מן ההר 16, ירושלים
מיקוד:
9313787
טלפון:
02-6763364
פקס:
02-6763364
מנהל/ת:
שירה רבקה כהן
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
278
בנים:
0
בנות:
278
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 48 24.0
ב 2 0 52 26.0
ג 1 0 27 27.0
ד 2 0 43 21.5
ה 2 0 33 16.5
ו 1 0 23 23.0
ז 1 0 28 28.0
ח 1 0 24 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017