כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,622
כיתות:
47
תלמידים בכיתה:
34.5
שנת הקמה:
1967
רשות:
בנימינה גבעת עדה
פרטי קשר
יישוב:
בנימינה-גבעת עדה
כתובת:
בנימינה
כתובת למכתבים:
בנימינה
מיקוד:
30500
טלפון:
04-6289112
פקס:
04-6288733
מנהל/ת:
רוני צרפתי
מפקח/ת:
יוסף שיטרית
יישוב:
בנימינה-גבעת עדה
כתובת:
בנימינה
כתובת למכתבים:
בנימינה
מיקוד:
30500
טלפון:
04-6388733
טלפון נוסף:
04-6289112
פקס:
04-6380578
מנהל/ת:
אשר מוצני
מפקח/ת:
יוסף שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
131
תלמידים:
1,622
בנים:
786
בנות:
836
כיתות:
46
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 8 136 143 34.9
ח 8 131 117 31.0
ט 8 123 156 34.9
י 8 136 154 36.3
יא 8 153 135 36.0
יב 7 107 131 34.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017