כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
757
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
32.9
שנת הקמה:
1967
רשות:
בנימינה גבעת עדה
פרטי קשר
יישוב:
בנימינה-גבעת עדה
כתובת:
בנימינה
כתובת למכתבים:
בנימינה-גבעת עדה, בנימינה
מיקוד:
30500
טלפון:
04-6289112
פקס:
04-6288733
דוא"ל:
esterlev41@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
רוני צרפתי
מפקח/ת:
יוסף שיטרית
יישוב:
בנימינה-גבעת עדה
כתובת:
בנימינה
כתובת למכתבים:
בנימינה-גבעת עדה, בנימינה
מיקוד:
30500
טלפון:
04-6388733
טלפון נוסף:
04-6289112
פקס:
04-6380578
דוא"ל:
esterlev41@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אשר מוצני
מפקח/ת:
יוסף שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
125
תלמידים:
757
בנים:
369
בנות:
388
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 9 152 134 31.8
יא 7 108 131 34.1
יב 7 109 123 33.1
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016