כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
112
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
9.3
שנת הקמה:
2010
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרובע הנוצרי
כתובת למכתבים:
ת.ד. 14250, ירושלים
מיקוד:
9114201
טלפון:
02-6282675
פקס:
02-6287145
מנהל/ת:
אלווירה אבו עיסה
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בי"ס אלאסבניול
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
112
בנים:
0
בנות:
112
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 4 4.0
ב 1 0 10 10.0
ג 1 0 8 8.0
ד 1 0 10 10.0
ה 1 0 10 10.0
ו 1 0 12 12.0
ז 1 0 17 17.0
ח 1 0 7 7.0
ט 1 0 12 12.0
י 1 0 5 5.0
יא 1 0 7 7.0
יב 1 0 10 10.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017