כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2010
רשות:
שפיר
פרטי קשר
יישוב:
אלומה
כתובת:
חזון יחזקאל
טלפון:
054-7723920
מפקח/ת:
שרה פנחסי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
כפר הנוער חזון יחזקאל
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 01/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017