כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
21
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2010
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל לוז 21
מיקוד:
99640
טלפון:
02-5800144
מפקח/ת:
רונית זיו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
זכרון תורת משה - רמת בית שמש
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
21
בנים:
21
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 21 0 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017