בית ספר אהלי חיים ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מרכז חינוכי אהלי חיים
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
ישראל מאיר דרוק
חמישון טיפוח חט"ע
4
עשירון טיפוח חט"ע
8
אשכול למ"ס רשות
3
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

126
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

10.3%
עולים
89.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,104,075 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,101,626 ₪
עלות שעות הוראה
1,101,626 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,449 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,033 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
1,416 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
8,763 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
31.5