כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
135
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
33.8
שנת הקמה:
2010
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
חיי אדם 30
כתובת למכתבים:
הרב ריינס 16, ירושלים
מיקוד:
54287
טלפון:
02-6537141
פקס:
02-5536849
דוא"ל:
katrielvit@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ישראל מאיר דרוק
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז חינוכי אהלי חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
135
בנים:
135
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 51 0 51.0
י 1 44 0 44.0
יא 1 32 0 32.0
יב 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016