כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
127
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
31.8
שנת הקמה:
2010
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
הרב קעניג 9
כתובת למכתבים:
הרב קעניג 9, ביתר עילית
מיקוד:
9053809
טלפון:
02-5829920
פקס:
02-5820383
מנהל/ת:
נסים כלפא
מפקח/ת:
אלימלך פופר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות אהבת משה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
127
בנים:
127
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 28 0 28.0
י 1 30 0 30.0
יא 1 34 0 34.0
יב 1 35 0 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017