כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
98
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
12.3
שנת הקמה:
2009
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב פרנק 36
כתובת למכתבים:
ירושלים 3616, ירושלים
טלפון:
02-6446340
פקס:
02-6446334
מנהל/ת:
אריאל ביג'אווי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
98
בנים:
98
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 0 6.0
ב 1 18 0 18.0
ג 1 9 0 9.0
ד 1 11 0 11.0
ה 1 17 0 17.0
ו 1 10 0 10.0
ז 1 18 0 18.0
ח 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017