כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
129
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
32.3
שנת הקמה:
2010
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
נודע ביהודה 40
כתובת למכתבים:
נודע ביהודה 40, מודיעין עילית
מיקוד:
7181442
טלפון:
08-9799679
פקס:
08-9799769
מנהל/ת:
מיכאל אליעזר ברלין
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת אחינו לצעירים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017