כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
45
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
22.5
שנת הקמה:
2009
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שכ אל-בורג'
כתובת למכתבים:
שפרעם ת.ד. 290, שפרעם
מיקוד:
2020018
טלפון:
04-9504812
פקס:
077-7504812
מנהל/ת:
ראשא שלון
מפקח/ת:
ח'אלד חג'אזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת אלויסאם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
45
בנים:
20
בנות:
25
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 12 13 25.0
ח 1 8 12 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017