כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
233
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
77.7
שנת הקמה:
2010
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
אבני נזר 46
כתובת למכתבים:
אבני נזר 46, מודיעין עילית
מיקוד:
7181043
טלפון:
08-9791606
פקס:
08-9768541
מנהל/ת:
אברהם שמואל פפנהיים
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חמדת משה קרית ספר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017