כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
102
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
14.6
שנת הקמה:
2009
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
חכמי יוסף 42
כתובת למכתבים:
חכמי יוסף 42, ירושלים
טלפון:
02-6431759
פקס:
02-6431023
מנהל/ת:
אריאל ביג'אווי
מפקח/ת:
צפורה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
102
בנים:
0
בנות:
102
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 0 5 5.0
ג 1 0 4 4.0
ד 1 0 13 13.0
ה 1 0 18 18.0
ו 1 0 21 21.0
ז 1 0 20 20.0
ח 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017