כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
231
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
28.9
שנת הקמה:
2009
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שפרעם
כתובת למכתבים:
שפרעם ת.ד. 927, שפרעם
מיקוד:
2020013
טלפון:
04-9869044
פקס:
04-9869998
מנהל/ת:
דיאב עכרייה
מפקח/ת:
ח'אלד חג'אזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית שפרעם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
231
בנים:
128
בנות:
103
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 20 14 34.0
ב 1 17 15 32.0
ג 1 14 17 31.0
ד 1 14 12 26.0
ה 1 20 15 35.0
ו 1 13 13 26.0
ז 1 17 9 26.0
ח 1 13 8 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017