כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ז
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
182
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
2009
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי עקיבא 41
כתובת למכתבים:
שדרות יחזקאל, מודיעין עילית
מיקוד:
7191900
טלפון:
08-9745595
פקס:
153-89745595
מנהל/ת:
נחמן קניג
מפקח/ת:
נח ליבשיץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
182
בנים:
182
בנות:
0
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 22 0 22.0
ב 1 28 0 28.0
ג 1 30 0 30.0
ד 1 27 0 27.0
ה 1 27 0 27.0
ו 1 23 0 23.0
ז 1 25 0 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017