כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
121
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
20.2
שנת הקמה:
2010
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
דרך אלנבי 34
כתובת למכתבים:
דרך אלנבי 34, חיפה
מיקוד:
33266
טלפון:
04-8532454
פקס:
04-8515438
מנהל/ת:
שירבל אנדראוס
מפקח/ת:
האני פראג'
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
כנסיה מיטרנית-יונית-קתולית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
121
בנים:
63
בנות:
58
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 13 9 22.0
יא 2 20 18 19.0
יב 3 30 31 20.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017