כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
216
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
2009
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי עקיבא 35
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10031, מודיעין עילית
מיקוד:
7191904
טלפון:
08-9798399
פקס:
08-9798349
מנהל/ת:
שמואל נחום סגל
מפקח/ת:
שאול יהודה קסטלניץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
216
בנים:
216
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 0 21.0
ב 1 21 0 21.0
ג 1 41 0 41.0
ד 1 27 0 27.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 27 0 27.0
ז 1 31 0 31.0
ח 1 23 0 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017