כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
292
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
26.5
שנת הקמה:
2009
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
המגיד ממעזריטש 106
כתובת למכתבים:
ביתר עילית ת.ד. 30114, ביתר עילית
מיקוד:
9050002
טלפון:
02-5808579
פקס:
02-5725896
מנהל/ת:
מרים פיליפ
מפקח/ת:
שושנה אלימלך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
292
בנים:
0
בנות:
292
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 44 22.0
ב 2 0 51 25.5
ג 1 0 33 33.0
ד 1 0 25 25.0
ה 2 0 42 21.0
ו 1 0 44 44.0
ז 1 0 20 20.0
ח 1 0 33 33.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017