כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
25
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
2009
רשות:
נס ציונה
פרטי קשר
יישוב:
נס ציונה
כתובת:
מקוה ישראל 13
כתובת למכתבים:
עירית נס ציונה 0000
מיקוד:
74012
טלפון:
08-9100447
מנהל/ת:
כהן יפית
מפקח/ת:
אדווה מרגלית אריאלי-גרדשטיין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית נס ציונה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
25
בנים:
14
בנות:
11
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 14 11 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017