כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
392
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
2009
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
גבע בנימין
כתובת:
יסמין
כתובת למכתבים:
יסמין, גבע בנימין
מיקוד:
9063200
טלפון:
02-6566135
פקס:
02-6568160
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
392
בנים:
187
בנות:
205
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 41 35 19.0
ב 3 32 36 22.7
ג 4 36 38 18.5
ד 2 20 29 24.5
ה 2 24 35 29.5
ו 3 34 32 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017