כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
179
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
19.9
שנת הקמה:
2009
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
99621
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
דוא"ל:
ayeletihy@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ארז בעל צדקה
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
99621
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
דוא"ל:
ayeletihy@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מרדכי פייג
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
179
בנים:
179
בנות:
0
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 43 0 21.5
ח 2 44 0 22.0
ט 2 42 0 21.0
יא 2 28 0 14.0
יב 1 22 0 22.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016