כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
246
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
2009
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
9962120
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
מנהל/ת:
אמיר ישראל בן גל
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
9962120
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
מנהל/ת:
מרדכי פייג
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
246
בנים:
246
בנות:
0
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 48 0 24.0
ח 2 61 0 30.5
ט 1 33 0 33.0
י 2 35 0 17.5
יא 2 40 0 20.0
יב 1 29 0 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017