כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
256
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
2009
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
9962120
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
מנהל/ת:
אמיר ישראל בן גל
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
9962120
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
מנהל/ת:
מרדכי פייג
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
256
בנים:
256
בנות:
0
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 55 0 18.3
ח 2 52 0 26.0
ט 2 47 0 23.5
י 1 28 0 28.0
יא 1 35 0 35.0
יב 2 39 0 19.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017