כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
195
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
19.5
שנת הקמה:
2009
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
99621
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
מנהל/ת:
אמיר ישראל בן גל
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 16
כתובת למכתבים:
נחל דולב 16, בית שמש
מיקוד:
99621
טלפון:
02-9925187
פקס:
02-9925186
מנהל/ת:
מרדכי פייג
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
195
בנים:
195
בנות:
0
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 56 0 28.0
ח 2 46 0 23.0
ט 2 39 0 19.5
י 1 1 0 1.0
יא 1 27 0 27.0
יב 2 26 0 13.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017