כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
418
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
2009
רשות:
צפת
פרטי קשר
יישוב:
צפת
כתובת:
כ"ב ילדי מעלות 10
כתובת למכתבים:
כ"ב ילדי מעלות 10, צפת
מיקוד:
1323998
טלפון:
04-6971272
פקס:
04-6973855
מנהל/ת:
זיוית כהן
מפקח/ת:
מרקו מיכאל בונן
יישוב:
צפת
כתובת:
כ"ב ילדי מעלות 10
כתובת למכתבים:
כ"ב ילדי מעלות 10, צפת
מיקוד:
1323998
טלפון:
04-6971272
פקס:
04-6973855
מנהל/ת:
יפה שמש
מפקח/ת:
מרקו מיכאל בונן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
418
בנים:
0
בנות:
418
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 78 19.5
ח 4 0 79 19.8
ט 4 0 71 17.8
י 2 0 61 30.5
יא 3 0 69 23.0
יב 3 0 60 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017