כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
130
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2009
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
נצרת, נצרת
מיקוד:
16000
טלפון:
077-3175050
פקס:
077-3175060
דוא"ל:
wafaban@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סאלי עספור
מפקח/ת:
באסם מתא
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אג'אל (דורות)
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
130
בנים:
107
בנות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 8 3 11.0
ו 1 8 1 9.0
ז 1 6 5 11.0
ח 1 5 3 8.0
ט 2 20 2 11.0
י 2 19 4 11.5
יא 2 18 3 10.5
יב 2 23 2 12.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016