כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
453
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
30.2
שנת הקמה:
2008
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 62, באקה אל-גרביה
מיקוד:
3010001
טלפון:
04-6286900
טלפון נוסף:
04-6186500
פקס:
04-6386615
מנהל/ת:
וסים בריה
מפקח/ת:
סמאהר זינה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
חסידי השריף חוסני
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
453
בנים:
207
בנות:
246
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 53 53 35.3
י 4 53 60 28.3
יא 4 49 55 26.0
יב 4 52 78 32.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017