כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
873
כיתות:
32
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
2000
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 71, באקה אל-גרביה
מיקוד:
3010001
טלפון:
04-6660606
טלפון נוסף:
04-6660600
פקס:
04-6660609
מנהל/ת:
סאמיה עראקי
מפקח/ת:
סמאהר זינה
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 71, באקה אל-גרביה
מיקוד:
3010001
טלפון:
04-6660606
טלפון נוסף:
04-6660600
פקס:
04-6660609
מנהל/ת:
אשרף מקלד
מפקח/ת:
סמאהר זינה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית באקה אל גרביה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
88
תלמידים:
873
בנים:
409
בנות:
464
כיתות:
31
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 68 90 31.6
ח 6 70 89 26.5
ט 6 72 66 23.0
י 5 72 60 26.4
יא 5 56 85 28.2
יב 5 71 74 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017