כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,094
כיתות:
40
תלמידים בכיתה:
27.4
שנת הקמה:
1989
רשות:
ג'סר א-זרקא
פרטי קשר
יישוב:
ג'סר א-זרקא
כתובת:
ג'סר א-זרקא
כתובת למכתבים:
ג'סר א-זרקא ת.ד. 120, ג'סר א-זרקא
מיקוד:
3785800
טלפון:
04-6101283
פקס:
04-6101284
מנהל/ת:
שאדי עמאש
מפקח/ת:
עורסאן עיאדאת
יישוב:
ג'סר א-זרקא
כתובת:
ג'סר א-זרקא
כתובת למכתבים:
ג'סר א-זרקא ת.ד. 6, ג'סר א-זרקא
מיקוד:
3785800
טלפון:
04-6360785
טלפון נוסף:
04-6361305
פקס:
04-6360785
מנהל/ת:
עבד גרבאן
מפקח/ת:
עורסאן עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מ. מקומית ג'סר אל זרקא
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
103
תלמידים:
1,094
בנים:
494
בנות:
600
כיתות:
38
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 6 80 103 30.5
ח 7 76 100 25.1
ט 7 91 86 25.3
י 7 83 110 27.6
יא 7 91 107 28.3
יב 6 73 94 27.8
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017