כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
163
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
14.8
שנת הקמה:
1960
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2318, ראשון לציון
מיקוד:
7512301
טלפון:
04-6280883
טלפון נוסף:
04-6381921
פקס:
04-6381921
מנהל/ת:
פלסטין חג' אחמד
מפקח/ת:
רמי בן-גרא
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
רשת תיכוני טומשין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
163
בנים:
131
בנות:
32
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 4 38 6 11.0
יא 4 42 10 13.0
יב 3 51 16 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017