כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1960
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2318, ראשון לציון
מיקוד:
75123
טלפון:
04-6280883
טלפון נוסף:
04-6381921
פקס:
04-6381921
דוא"ל:
monamas1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יעקב מרקוביץ
מפקח/ת:
זקריא חרדאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
רשת תיכוני טומשין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016