כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
696
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
26.8
שנת הקמה:
2010
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 197, באקה אל-גרביה
מיקוד:
30100
טלפון:
04-6280406
פקס:
04-6385691
דוא"ל:
eslamata@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מאהר גנאים
מפקח/ת:
זקריא חרדאן
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 197, באקה אל-גרביה
מיקוד:
30100
טלפון:
04-7708570
טלפון נוסף:
054-5925226
פקס:
04-6924329
דוא"ל:
eslamata@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
כרם אבו מוך
מפקח/ת:
זקריא חרדאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית באקה אל גרביה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
92
תלמידים:
696
בנים:
362
בנות:
334
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 81 72 30.6
ח 6 95 68 27.2
ט 5 64 62 25.2
יא 5 64 52 23.2
יב 5 58 80 27.6
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016