כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
768
כיתות:
31
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
2010
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 197, באקה אל-גרביה
מיקוד:
30100
טלפון:
04-6280406
פקס:
04-6385691
מנהל/ת:
מאהר גנאים
מפקח/ת:
זקריא חרדאן
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 197, באקה אל-גרביה
מיקוד:
30100
טלפון:
04-7708570
פקס:
04-6924329
מנהל/ת:
נאדרה ותד
מפקח/ת:
זקריא חרדאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית באקה אל גרביה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
86
תלמידים:
768
בנים:
398
בנות:
370
כיתות:
31
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 65 67 26.4
ח 5 79 73 30.4
ט 6 84 59 23.8
י 5 51 51 20.4
יא 5 56 69 25.0
יב 5 63 51 22.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017