בית ספר אור ליידי פילאר, ירושלים

  כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 14250, ירושלים
מיקוד:
91142
טלפון:
02-6282675
פקס:
02-6287145
מנהל/ת:
אלווירה אבו עיסה
מפקח/ת:
נור ח'טיב
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בי"ס אלאסבניול
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 9.9.2019, נתוני כיתות: 2.9.2019, נתוני מורים: 20.12.2017