כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
32
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
16.0
שנת הקמה:
2009
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
פסגות
כתובת:
פסגות
כתובת למכתבים:
פסגות ד.נ. מ.בנימין, פסגות
מיקוד:
90624
טלפון:
02-9973204
פקס:
02-9973204
דוא"ל:
shirarot2@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
חנניא צור
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
נוער צור ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
12
תלמידים:
32
בנים:
8
בנות:
24
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 3 6 9.0
יב 1 5 18 23.0
מדדי בחינות בגרות
מדד 2010
קבוצת התייחסות ב
עשירון הישגים בבחינות 2
עשירון הוגנות בבחינות 10
עשירון החזקת תלמידים 10
שיעור הזכאים לבגרות [1] 25.00%
הפרש זכאים לבגרות [2] -25.00%
שיעור המצטיינים [1] 0.00%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 41.67%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 0.00%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 58.33%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 41.67%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 58.33%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 16.67%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 50.00%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016