כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
34
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
8.5
שנת הקמה:
2009
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
פסגות
כתובת:
פסגות
כתובת למכתבים:
פסגות ד.נ. מ.בנימין, פסגות
מיקוד:
90624
טלפון:
02-9973204
פקס:
02-9973204
מנהל/ת:
חנניא צור
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
נוער צור ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
34
בנים:
17
בנות:
17
כיתות:
3
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 0 3 3.0
יא 1 1 3 4.0
יב 2 16 11 13.5
מדדי בחינות בגרות
מדד 2010
קבוצת התייחסות ב
עשירון הישגים בבחינות 2
עשירון הוגנות בבחינות 10
עשירון החזקת תלמידים 10
שיעור הזכאים לבגרות [1] 25.00%
הפרש זכאים לבגרות [2] -25.00%
שיעור המצטיינים [1] 0.00%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 41.67%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 0.00%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 58.33%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 41.67%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 58.33%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 16.67%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 50.00%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017