כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
796
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
44.2
שנת הקמה:
2009
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
נתיבות המשפט 39
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית ת.ד. 4184, מודיעין עילית
מיקוד:
7191902
טלפון:
08-9287208
פקס:
08-9287204
מנהל/ת:
יעקב צבי רוזנשטין
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
לב בנים על אבותם
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
107
תלמידים:
796
בנים:
0
בנות:
796
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 0 188 47.0
י 4 0 184 46.0
יא 4 0 184 46.0
יב 4 0 194 48.5
יג 2 0 46 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017