כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2009
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
נתיבות המשפט 39
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית ת.ד. 4184, מודיעין עילית
מיקוד:
71919
טלפון:
08-9287208
פקס:
08-9287204
מנהל/ת:
יעקב צבי רוזנשטין
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
לב בנים על אבותם
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017