כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ז
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
236
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
29.5
שנת הקמה:
2008
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי עקיבא 41
כתובת למכתבים:
רבי עקיבא 41, מודיעין עילית
מיקוד:
7183841
טלפון:
08-9285786
פקס:
08-9741263
מנהל/ת:
אברהם שלמה פרידמן
מפקח/ת:
שאול יהודה קסטלניץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
236
בנים:
236
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 27 0 27.0
ב 1 36 0 36.0
ג 1 22 0 22.0
ד 1 41 0 41.0
ה 2 42 0 21.0
ו 1 27 0 27.0
ז 1 41 0 41.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017