כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
שנת הקמה:
1996
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
הנשיא ויצמן 27
כתובת למכתבים:
חדרה ת.ד. 2159, חדרה
מיקוד:
38265
טלפון:
04-6322046
פקס:
04-6322986
מנהל/ת:
ארז פנחס וינטנר
מפקח/ת:
יעל בלום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017