כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
63
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
5.3
שנת הקמה:
1970
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
חורב 36
כתובת למכתבים:
חורב 36, חיפה
מיקוד:
3434211
טלפון:
04-8262791
פקס:
04-8258988
מפקח/ת:
דברת עיני
יישוב:
חיפה
כתובת:
חורב 36
כתובת למכתבים:
חורב 36, חיפה
מיקוד:
3434211
טלפון:
04-8262791
פקס:
04-8258988
מנהל/ת:
אולגה יליזרוב
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
ויצו
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
63
בנים:
38
בנות:
25
כיתות מיוחדות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 4 0 4.0
ח 2 7 5 6.0
ט 2 5 5 5.0
י 3 12 3 5.0
יא 2 5 8 6.5
יב 2 5 4 4.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017