בית ספר אחוזת ילדים חיפה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חיפה
רשות
חיפה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
ויצו
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
55.1%
חציון וותק הוראה
15 שנים
בחינוך טכנולוגי
37.3%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא
כתובת
חורב 36, חיפה
טלפון
04-8262791
מנהל/ת
אולגה יליזרוב
מפקח/ת
דברת עיני

עובדי הוראה

11
מורים
38
מורות

תלמידים

49
בנים
36
בנות

תלמידים עולים

4.7%
עולים
95.3%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

12,914,165 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

9,291,396 ₪
עלות שעות הוראה
9,291,396 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,622,769 ₪
שירותי היקף
2,383,619 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
17,337 ₪
חינוך מיוחד
1,068,114 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,160
רכישות חוזים והקצבות
77,131 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
82,728 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
855,429 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
150,958 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
5.7