בית ספר אולפנת חריש

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חיפה
רשות
חריש
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית חריש
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
חמישון טיפוח חט"ב
3
עשירון טיפוח חט"ב
5
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
36.8%
חציון וותק הוראה
9 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
8.1%

עובדי הוראה

0
מורים
19
מורות

תלמידים

0
בנים
146
בנות

תלמידים עולים

6.2%
עולים
93.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,242,080 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,735,590 ₪
עלות שעות הוראה
2,709,215 ₪
עלות שכר - קורונה
26,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

506,490 ₪
שירותי היקף
422,482 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
15,299 ₪
חינוך מיוחד
19,200 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,100
רכישות חוזים והקצבות
20,040 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
33,569 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
530,356 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,795 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.6