כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
770
כיתות:
30
תלמידים בכיתה:
25.7
שנת הקמה:
1991
רשות:
עספיא
פרטי קשר
יישוב:
עספיא
כתובת:
אזור בי"ס רונסון
כתובת למכתבים:
עספיא ת.ד. 3110, עספיא
מיקוד:
3009000
מנהל/ת:
הודא סקר
מפקח/ת:
מירה ספיבק יובל
יישוב:
עספיא
כתובת:
אזור בי"ס רונסון
כתובת למכתבים:
עספיא ת.ד. 3110, עספיא
מיקוד:
3009000
טלפון:
04-8334952
טלפון נוסף:
04-8394743
פקס:
04-8394958
מנהל/ת:
סועאד אבו רוקון
מפקח/ת:
מירה ספיבק יובל
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
רשת אורט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
74
תלמידים:
770
בנים:
393
בנות:
377
כיתות:
28
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 66 66 26.4
ח 5 69 53 24.4
ט 4 73 54 31.8
י 4 51 58 27.3
יא 6 71 67 23.0
יב 6 63 79 23.7
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017