כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
374
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
23.4
שנת הקמה:
1993
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
בר אילן מאיר
כתובת למכתבים:
חדרה ת.ד. 4323, חדרה
מיקוד:
38460
טלפון:
04-6662299
פקס:
04-6248442
מנהל/ת:
רחל אילנית דהבן
מפקח/ת:
יעל בלום
יישוב:
חדרה
כתובת:
שכ יצחק
כתובת למכתבים:
חדרה ת.ד. 4323, חדרה
מיקוד:
38460
טלפון:
04-6224130
פקס:
04-6224130
מנהל/ת:
דן פנחס דינר
מפקח/ת:
יעל בלום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מוסדות חינוך כפר פינס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
374
בנים:
0
בנות:
374
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 78 26.0
ח 3 0 87 29.0
ט 3 0 83 27.7
י 2 0 5 2.5
יא 2 0 60 30.0
יב 3 0 61 20.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017