כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
365
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 19
כתובת למכתבים:
רבי יהודה הנשיא ת.ד. 10113, מודיעין עילית
מיקוד:
7191905
טלפון:
08-9298169
פקס:
08-9286582
מנהל/ת:
צבי ליפשיץ
מפקח/ת:
שרה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
365
בנים:
0
בנות:
365
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 61 30.5
ב 2 0 46 23.0
ג 2 0 48 24.0
ד 2 0 42 21.0
ה 2 0 42 21.0
ו 2 0 41 20.5
ז 2 0 42 21.0
ח 2 0 43 21.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017