כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
780
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
30.0
שנת הקמה:
2008
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
חב"ד 21
כתובת למכתבים:
ביתר עילית ת.ד. 30020, ביתר עילית
מיקוד:
9050001
טלפון:
02-5803825
פקס:
02-5808789
מנהל/ת:
חיה שרה פרידמן
מפקח/ת:
שושנה אלימלך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
780
בנים:
0
בנות:
780
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 0 107 26.8
ב 4 0 105 26.3
ג 3 0 89 29.7
ד 3 0 87 29.0
ה 3 0 104 34.7
ו 3 0 97 32.3
ז 3 0 98 32.7
ח 3 0 93 31.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017